top of page
Psykjunta-740x740_edited.jpg

NYA ARRANGÖRER

Nya Arrangörer var en genreöverskridande satsning för att fånga upp och stärka nya arrangörsinitiativ och nätverk i det fria musiklivet med fokus på kunskapsutbyte, praktisk handledning och nationella nätverk. Nya Arrangörer var ett samarbete mellan Svensk JazzRFoD (Riksförbundet för Folkmusik och Dans) och RANK (Riksförbundet av Nutida Konstmusik). 

 

Projektets första omgång gick av stapeln under 2014 och finansierades av Statens Musikverk. De projekt som beviljades fick ett ekonomisk bidrag samt Elin från NANNA som mentor i ett år. Inom mentorskapet fick tio nya arrangörsinitiativ ta del av praktisk handledning och konkreta råd gällande att skriva bra projektbeskrivningar, hitta finansiärer och lokala samarbetsparter, skriva ansökningar och arrangera konserter. Metoden att, utan krav om kommunalt stöd och tidigare verksamhet, dela ut ett start- och uppbyggnadsstöd till yngre, kvalitativa arrangörsinitiativ med långsiktiga ambitioner har varit väldigt lyckosam och många projekt lever vidare idag. Några exempel på lyckade initiativ som Elin hjälpte till att utveckla är Bullret JazzklubbPsykjunta och Jazz i Parken.
 

bottom of page